Prijsstrategie coach

De prijsstrategie van jouw coaching gaat verder dan enkel de juiste prijs vragen

De juiste prijs bepalen voor je coaching. Het is geen eenvoudige klus. Heel wat collega’s gaan daarom wel eens te rade bij sectorgenoten maar dit zonder het gewenste resultaat. Ook via mister Google proberen ze te achterhalen hoe ze de juiste prijs voor hun product of dienst kunnen bepalen. Aan info geen gebrek en toch loopt het mis wanneer al die theorie wordt omgezet in de praktijk. Hoe kan dat?  

Wanneer je ‘prijszetting’ in Google ingeeft, krijg je verschillende technieken voorgeschoteld om je prijs te bepalen. Het enige probleem: de info blijft zeer vaag en houdt geen rekening met de nuances van je zelfstandige activiteit. Zo zegt de ‘kosten gebaseerde methode’ je dat je je kosten moet bepalen en er een winstmarge moet bijtellen. Maar de info over hoe je die winstmarge nu precies bepaalt, ontbreekt. De ‘concurrentiemethode’ zegt je dan weer dat je je moet positioneren tegenover je concullega’s. Maar wat als je je niet kan vinden in de prijzen van je concurrenten? En dan is er nog de ‘waardemethode’ die je vertelt dat je moet achterhalen wat jouw dienst of product nu net waard is voor de klant. OK, maar hoe doe je dat nu juist?

Na je zoektocht en heel wat denkwerk, slaag je erin een goede prijs te bepalen. Althans, dat denk je, want iets later blijkt dat de aanvragen uitblijven. Stilaan slaat de onzekerheid toe: is mijn prijs toch te hoog? Is er een andere reden die ik over het hoofd zie? Wat ben ik eigenlijk echt waard?

Ons advies: kijk verder dan alleen de prijs

Bij prijszetting gaat het niet alleen over een willekeurig cijfer dat je op je producten of diensten plakt. Prijszetting gaat veel verder dan dat. Om tot een goede prijs te komen, is een doordachte strategie op maat nodig. Enkel door je prijs voldoende te onderbouwen, word je zelfzeker en slaag je erin het prijskaartje succesvol te communiceren naar de klant.

Een goede prijsstrategie bestaat uit 4 onderdelen:

1. Kostprijsberekening

Je gaat na hoeveel het je zelf kost om je producten of diensten aan te bieden. Je herleidt deze kost naar één project, product, dienst of één uur van jouw tijd. Wanneer je deze kost bepaald hebt, weet je welke prijs je minimaal moet vragen om break-even te draaien.  

2. Prijszetting

Zodra je je kosten hebt berekend, onderzoek je hoeveel je bovenop die kost nog kan aanrekenen aan je klant. Dit doe je door volgende zaken na te gaan:

  • Hoe belangrijk is je aanbod?
  • Welke meerwaarde biedt je coaching of consultancy de klant?
  • Wie is je doelgroep en hoeveel is ze bereid te geven?
  • Hoeveel vragen je concurrenten gemiddeld voor gelijkaardige coaching of consultancy?

Je gaat dus met andere woorden een correcte verkoopprijs bepalen én onderbouwen. Bye bye, nattevingerwerk.

3. Prijscommunicatie

Heb je je verkoopprijs bepaald? Dan ga je nadenken over hoe je je prijs het best kan communiceren en verantwoorden aan (potentiële) klanten. Zorg ervoor dat je op een doeltreffende manier prijsaanvragen beantwoordt, werk degelijke verkoopargumenten uit, maak werk van heldere en overzichtelijke prijsvoorstellen en ga na welke prijspsychologie je wil toepassen.

Tip: Het is belangrijk dat je klant de meerwaarde van je coaching of consultancy inziet alvorens je het prijskaartje meedeelt. Wanneer hij beseft wat je waard bent, is hij sneller geneigd akkoord te gaan met de prijs. 

4. Prijszelfzekerheid

Het is van cruciaal belang dat je 100% achter je prijs staat. Alleen wanneer je zelfzeker bent over zowel je verhaal als je prijs kan je succesvol je verkooppraatje overbrengen. Wanneer je zelf twijfelt of je prijs wel correct is, zal je klant dit merken. Hij gaat sneller geneigd zijn om een lagere prijs af te dwingen of om naar een concullega te stappen.

Zelfzeker zijn over je prijs, hoe word je dat? Enerzijds door voldoende na te denken over je prijs – met andere woorden: door de hierboven vermelde stappen te doorlopen – en geen nattevingerwerk toe te passen. Daarnaast kan het ook helpen om je prijscommunicatie voldoende te oefenen zodat je meer zelfvertrouwen krijgt. Al doende leert men.

Goed praktijkvoorbeeld 

Toen Naomi startte met haar zelfstandige job als coach, koos ze voor een uurprijs die ze ontdekte via haar collega’s. Ze merkte echter snel dat ze op het einde van de maand altijd maar weinig winst overhield. Ze had het gevoel dat ze niet echt de inkomsten kreeg waar ze recht op had.

Naomi besloot om in te grijpen door haar kostprijs te berekenen. Ze ontdekte dat haar kostprijs per uur bijna even hoog lag als het uurtarief dat ze vroeg aan haar klanten. De reden van haar beperkte winst was dus al snel gevonden.

Na de kostprijsberekening startte Naomi nog een bijkomend onderzoek. Ze ging haar marktpositie na, bracht haar doelgroepen in kaart en onderzocht wat ze meer te bieden heeft dan haar concurrenten. Ze nam haar communicatie onder de loep en maakte een nota op met daarin tips over hoe ze haar troeven nog meer communicatief kan uitspelen.

Inmiddels heeft Naomi haar prijs verhoogd. Ze staat achter haar tarieven en slaagt erin klanten te overtuigen van haar prijs. Ze heeft het gevoel dat ze nu echt krijgt wat ze waard is.

Doe nu een gratis prijstest

Ben je nog niet helemaal zeker over je prijzen? Evalueer jouw prijszetting dan gratis via onze prijstest. Zo kom je meteen te weten wat jouw sterke punten zijn op het gebied van prijszetting, maar ook welke verbeterpunten we jou specifiek aanraden. 

Gelijkaardige berichten