Nacalculatie meer winst freelancer

Hoe een nacalculatie je meer winst oplevert

Als fotograaf, grafisch vormgever of copywriter kan je werken met vaste pakketten of prijzen op maat. Welke methode je ook hanteert, je klant wil vooraf weten hoeveel het hem ongeveer gaat kosten. Je zal dus een inschatting moeten maken van het verwachte werk dat je gaat leveren. Om tot de ‘perfecte’ prijs te komen, hou je rekening met het aantal werkuren, de verplaatsingen die je maakt, de kosten voor drukwerk of een fotoalbum,… Maar wist je dat ook nacalculatie van onschatbare waarde is?

Vooraf een inschatting maken van het uiteindelijke kostenplaatje voor de klant is niet altijd even gemakkelijk. Ga je acht of tien uur bezig zijn met de opdracht? Hoe vaak ga je je moeten verplaatsen? Wat als er toch nog een extra meeting zou bijkomen? En wat als de vraag van de klant uiteindelijk toch specifieker wordt waardoor je meer materialen nodig hebt of bijkomende taken moet uitvoeren? Hoe je het ook draait of keert, er kunnen tijdens je werkproces verschillende zaken op je pad komen waardoor je het originele werk en bijhorende kostenplaatje onderschat hebt. Een spijtige zaak want dat betekent dat je op het einde van de rit ook minder winst overhoudt aan je werk.

De oplossing: maak nacalculaties

Het is heel logisch dat je de juiste waarde wil krijgen voor je geleverde werk. Er is dan ook niets zo frustrerend dan onnodig winst te laten liggen. Nacalculatie is daarom van onschatbare waarde bij de bepaling van je kostprijs.

Nacalculatie, wat is dat?

Net zoals je standaard vooraf een berekening maakt van het werk dat je gaat leveren, herhaal je bij een nacalculatie deze berekening ook nog eens achteraf.

Je berekent met andere woorden na afloop van je opdracht:

  • hoeveel uren je effectief hebt gewerkt
  • hoeveel verplaatsingen je hebt gemaakt
  • welke materialen je hebt nodig gehad
  • hoeveel de verzendkosten effectief bedroegen

Aan de hand van deze informatie bereken je het finale prijskaartje. Vervolgens vergelijk je het met de oorspronkelijke inschattingsprijs. Je zal merken dat beide prijzen niet volledig overeenkomen.

Wanneer de prijs van jouw berekening achteraf hoger ligt, heb je winst laten liggen. Je hebt dus eigenlijk te weinig geld gevraagd en gekregen voor je product of dienst. Ligt het tarief van jouw berekening achteraf lager, dan heb je geluk. Je hebt er meer winst aan overgehouden dan oorspronkelijk ingeschat.

Meer winst met nacalculaties

Al doende leert men. Dat geldt ook voor prijsberekeningen.

Maak je nooit nacalculaties dan val je in herhaling. Je blijft zonder het goed te beseffen continu dezelfde fouten maken waardoor je al snel heel wat omzet misloopt.

Wanneer je daarentegen voor al je werk nacalculaties maakt, ontdek je waar je nog vaak fouten tegen maakt. Je verwerft inzichten die je vooraf niet had wat op termijn resulteert in meer nauwkeurige prijsinschattingen. Dankzij nacalculaties loop je geen inkomsten meer mis. Je krijgt de winst die je ook effectief verdient.

Goede praktijkvoorbeelden 

Copywriter An houdt tijdens haar opdrachten haar werkuren goed bij. Zo weet ze exact welke soorten teksten vlot schrijven en voor welke types ze meer tijd nodig heeft. An kan door haar goede opvolging haar opdrachten nauwkeurig inschatten.

Grafisch vormgever Jelle maakt huisstijlen voor bedrijven. Tegenwoordig merkt hij dat het steeds langer duurt vooraleer alle feedback van zijn klanten tot bij hem geraakt. Waar hij oorspronkelijk met twee feedbackrondes werkte, komt er nu vaak een derde ronde aan te pas. Dit betekent dat het Jelle meer tijd kost om tot het eindproduct te komen. Jelle kiest er daarom voor om vanaf nu zijn werkuren goed bij te houden. Op die manier kan hij zijn geleverde werk en verkoopprijs goed op elkaar afstemmen.

Doe nu een gratis prijstest

Ben je nog niet helemaal zeker over je prijzen? Evalueer jouw prijszetting dan gratis via onze prijstest. Zo kom je meteen te weten wat jouw sterke punten zijn op het gebied van prijszetting, maar ook welke verbeterpunten we jou specifiek aanraden. 

Gelijkaardige berichten