Waardegedreven prijs coach

Waardegedreven prijzen voor een personal coach

De klant

Een personal coach uit de Kempen die voorheen 1-op-1 fitness coaching gaf in zijn thuispraktijk besloot om zichzelf meer te specialiseren. Zijn huidige klanten bestonden voornamelijk uit mensen die graag aan hun gezondheid willen werken, maar ook vaak hervallen. In de toekomst zou hij zich meer richten op zijn favoriete doelgroep, namelijk duursporters. In deze niche focust hij zich op klanten die een hoge motivatie tonen op fanatiek, semi-professioneel en professioneel niveau.

De situatie

De oplossing die de personal coach voorzien had was enorm diepgaand. Hij bedacht trajecten van enkele maanden waarbij alle aspecten van gezondheid in kaart werden gebracht, specifiek voor duursporters. Van metingen en trainingsschema’s tot waterinname en slaappatronen, zijn oplossing voor hun uitdaging zou een enorme meerwaarde bezorgen.

De oplossing

Gedetailleerde kostprijsberekening

Diepgaande coaching trajecten vroegen heel wat tijd en energie van de personal coach, maar ook nog eens heel wat apparatuur en attributen om de gewenste resultaten te bereiken. Daarnaast had de coach ook nog rekeningen te betalen zoals de huur van zijn ruimte, de boekhouder, verzekeringen, zijn eigen loon en nog veel meer. Al deze kosten herleidden we naar de kostprijs voor een traject, zodat we te weten kwamen welke prijs de coach minstens voor een traject moest aanrekenen om uit de kosten te geraken.

Waardegedreven prijzen

Eens we de kostprijs van de coaching trajecten kenden, konden we ook onderzoeken welke verkoopprijs de klant bereid was om ervoor te betalen. We gingen op zoek naar de dichtstbijzijnde alternatieven voor zijn dienstverlening en brachten zijn marktpositie en meerwaarde in kaart tegenover dat alternatief. Daarnaast betrokken we een focusgroep van enkele potentiële klanten in het prijsonderzoek om tot een correcte waardegedreven prijs te komen voor deze personal coach.

Heldere prijscommunicatie

Het spreekt voor zich dat een diepgaand coaching traject voor een niche doelgroep niet tegen de laagste prijs verkocht werd. Daarom was de prijscommunicatie van de personal coach cruciaal. Samen brachten we in kaart op welke manier hij in zijn communicatie de focus kon leggen op zijn meerwaarde. Wanneer de klant die meerwaarde volledig begrijpt, is de hoge prijs niet meer als een logisch gevolg voor de klant.

De resultaten

Doordachte prijsstrategie

Een gedetailleerde kostprijsberekening, diepgaand prijsonderzoek en een heldere prijscommunicatie zorgden ervoor dat de personal coach een doordachte prijsstrategie kon implementeren in zijn zaak. Alle aspecten rond prijszetting werden nauw op elkaar afgestemd, waardoor hij met zekerheid zijn nieuwe aanbod in de markt kon zetten.

Onderbouwde prijzen

De prijzen van deze personal coach werden niet zomaar op nattevingerwerk of buikgevoel gebaseerd. Ook al waren er zo goed als geen concurrenten in de markt, toch bekwamen we een prijs die onderbouwd en gestaafd was met analyses en onderzoek. Een prijs die werkt voor hem, omdat hij zijn kosten er moeiteloos mee kan dekken. Maar ook een prijs die werkt voor zijn klanten, omdat ze de meerwaarde concreet hielp vertalen naar een cijfer.

Duidelijke marktpositie

De personal coach wist duidelijk wie zijn klanten waren, maar ook welke alternatieven er in de markt aanwezig waren. Hij wist tot in het detail waar hij zich op ging focussen en hoe hij zijn sterktes moest uitspelen om een sterke marktpositie te bekomen.

Doe nu een gratis prijstest

Ben je nog niet helemaal zeker over je prijzen? Evalueer jouw prijszetting dan gratis via onze prijstest. Zo kom je meteen te weten wat jouw sterke punten zijn op het gebied van prijszetting, maar ook welke verbeterpunten we jou specifiek aanraden.