Onderbouwde prijzen voor een audiovisueel bedrijf

Onderbouwde prijzen voor een audiovisueel bedrijf

De klant

Een ambitieuze Mechelse ondernemer met een knap audiovisueel bedrijf was al enkele jaren actief op de markt. Ze verzorgden allerlei producties voor evenementen, ze bouwden tijdelijke opnamestudio’s voor hun klanten en ze specialiseerden zich in videoprojecties op allerlei oppervlaktes.

De situatie

Al snel zag deze ondernemer dat er in zijn sector heel wat nattevingerwerk aanwezig was bij zichzelf maar ook bij alle concurrenten rondom hem. Personeel werd vrij goedkoop ter beschikking gesteld, maar de marges bovenop verhuurd materiaal waren dan weer enorm hoog. Daarnaast gaven de concurrenten haast standaard 10 tot 20% korting. Het enige wat je als klant moest doen was erom vragen. Kortom, deze ondernemer had nood aan meer structuur en onderbouwing in zijn prijszetting, om zich zo te kunnen onderscheiden van de onduidelijke prijsberekeningen van concurrenten.

De oplossing

Kostprijs en verkoopprijs van personeel

Dit audiovisuele bedrijf werkte met kwalitatief personeel. Hun vereisten en verwachtingen lagen hoog, wat ervoor zorgde dat ze erg bekwame mensen inzetten bij hun klanten. Deze ondernemer besefte dat de werkuren van zijn personeel een duidelijk kanaal was om zijn kosten te kunnen dragen. Daarom berekenden we wat één werkuur van één personeelslid werkelijk kostte en kon opbrengen.

Kostprijs en verkoopprijs van materiaal

Een audiovisueel bedrijf beschikt ook over heel wat materiaal. Dat materiaal kopen ze of huren ze om dan te gebruiken bij hun klanten. Maar, wanneer is het interessant om te kopen in plaats van te huren? En hoeveel bedraagt de kost en opbrengst van het materiaal? We brachten onder andere de aankoopkost van het materiaal in rekening, maar ook de magazijnkosten die daarbij kwamen kijken. Zo wist de ondernemer perfect wat hij minstens zou moeten aanrekenen en wat hij best zou aanrekenen aan zijn klanten.

Een heldere prijsberekening

De prijsberekening voor dit audiovisuele bedrijf kreeg een update. We deelden de berekening op in verschillende categorieën, zoals werkuren, materiaal, verplaatsingen, etc. Zo wist de ondernemer duidelijk wat elke categorie hem kostte en wat het kon opbrengen. Zo kon hij duidelijke offertes opstellen die niet langer gebaseerd waren op nattevingerwerk en wat de concurrenten vragen.

De resultaten

Gemoedsrust bij verhuur van materiaal

Het materiaal van dit audiovisueel bedrijf is van enorme waarde. Na hun berekeningen werd het duidelijk wat ze ervoor moesten aanrekenen en hoe vaak ze het zouden moeten verhuren. Dat gaf enorm veel rust aan de zaakvoerder. Voorheen was dit een grote zorg, omdat er geen concrete aanpak voor opgesteld was.

Snellere prijsberekeningen

De prijsberekeningen moesten bij dit audiovisuele bedrijf vaak erg snel verlopen, omdat hun klanten graag kort op de bal spelen. Daarom stond de ondernemer onder enorm veel druk. Door de prijsmethode te herbekijken bespaart hij heel wat tijd en kan hij zijn klanten een snelle, heldere en inhoudelijk sterke offerte op maat bezorgen.

Transparante aanpak

De ondernemer voelde al eerder aan dat er in de sector vaak vage prijsberekeningen werden gepresenteerd aan klanten. Daar kan hij nu een verschil in maken. Hij heeft niets te verbergen, omdat hij weet was zijn personeel waard is, wat hij nodig heeft om zijn materiaal te verhuren en tegen welke tarieven hij de verplaatsingen kan doorrekenen.

Doe nu een gratis prijstest

Ben je nog niet helemaal zeker over je prijzen? Evalueer jouw prijszetting dan gratis via onze prijstest. Zo kom je meteen te weten wat jouw sterke punten zijn op het gebied van prijszetting, maar ook welke verbeterpunten we jou specifiek aanraden.