Heldere prijsberekening voor maatwerk

Een goudsmid met een heldere prijsberekening voor maatwerk

De klant

Een jonge talentvolle goudsmid uit Vlaams-Brabant wilde stap voor stap van haar bijberoep een hoofdberoep maken. Het talent was overduidelijk aanwezig en de eerste tientallen klanten waren laaiend enthousiast. En toch ervaarde deze goudsmid enkele prijszetting zorgen…

De situatie

Kwalitatieve juwelen hebben zo hun prijs, dat besefte deze goudsmid maar al te goed. Enerzijds zijn de gebruikte grondstoffen en materialen erg waardevol. Anderzijds is er ook een duidelijke emotionele meerwaarde die eraan verbonden is. Maar, hoe druk je die meerwaarde uit in een prijs?

De oplossing

Een nauwgezette concurrentie analyse

De concurrenten waren gekend. Ook hun verkoopprijzen voor standaard werk was door middel van onderzoek eenvoudig af te leiden. Op die manier kreeg de goudsmid een duidelijk idee wat zoal de marktprijzen waren, maar ook hoe de concurrenten zich positioneren in de markt. Op die manier kon de goudsmid ook bepalen welke marktpositie zij wenste in te nemen. Deze keuze had een invloed op haar marketing, communicatie en verkoop, maar uiteraard ook op haar prijzen.

Anticiperen op kosten

Daarnaast zorgde een gedetailleerde kostprijsberekening ervoor dat we een helder beeld kregen van wat de goudsmid minstens zou moeten vragen voor haar maatwerk juwelen. Zo hielden we niet enkel rekening met de grondstoffen en materialen van haar creaties, maar ook met de bedrijfskosten zoals haar boekhouder, opleidingen en loon. Daarnaast anticipeerden we zelfs op investeringen die nog in de toekomst zouden gemaakt worden. Haar nieuwe prijzen hielden dus meteen al rekening met haar toekomst.

Variabelen die de meerwaarde bepaalden

Wanneer we de meerwaarde van haar juwelen wilden uitdrukken in een verkoopprijs moesten we gebruik maken van enkele variabelen. Zo kon het zijn dat de klant zelf goud aanlevert of graag bepaalde bestandsdelen in het juweel wou verwerkt zien zoals assen of moedermelk. Deze en tal van andere variabelen namen we voor deze goudsmid in rekening om tot een correcte verkoopprijs te komen.

De resultaten

Duidelijk overzicht van de kosten

Voor deze goudsmid was het kostenplaatje van haar zaak niet altijd even duidelijk. Een heldere kostprijsberekening zorgde ervoor dat ze haar kosten enerzijds goed kent, maar anderzijds ook makkelijk doorheen de tijd kon updaten. Zo bleef ze goed op de hoogte van de kosten binnen haar zaak.

Onderbouwde berekeningswijze

Hoewel vele berekeningen in haar sector slechts gedeeltelijk doordacht waren en voornamelijk nattevingerwerk, zijn we er voor deze goudsmid wél in geslaagd om tot een duidelijke structuur te komen. Op elk moment wist de goudsmid wat een opdracht haar zou kosten en wat ze ervoor kon aanrekenen aan de klant. Dit bekwamen we door middel van een gedetailleerde kostprijsberekening en een diepgaande concurrentie-, doelgroep- en marktanalyse. De variabelen die we bepaalden zorgde ervoor dat haar prijzen een reflectie werden van haar geleverde meerwaarde.

Snelle prijsberekeningen op maat

Wat vroeger een grote zorg was, is nu evident voor deze goudsmid. De prijsberekeningen verlopen pakken sneller dan vroeger, waardoor ze haar klanten ook efficiënt te woord kan staan. De extra tijd die ze verkreeg kon de goudsmid opnieuw investeren in haar productie, marketing en administratie.

Doe nu een gratis prijstest

Ben je nog niet helemaal zeker over je prijzen? Evalueer jouw prijszetting dan gratis via onze prijstest. Zo kom je meteen te weten wat jouw sterke punten zijn op het gebied van prijszetting, maar ook welke verbeterpunten we jou specifiek aanraden.