coachend wereld rondtrekken

Al coachend de wereld rondtrekken

De klant

Al vroeg in haar carrière ervaarde een jonge vrouw heel wat stress en een uitgeblust gevoel. Ze besloot om een ander leven te leiden, namelijk een leven waarbij zij de wereld kon rondtrekken samen met haar partner. Hierbij zou ze om de week klanten coachen, de andere week zou ze op en top genieten van haar wereldreis.

De situatie

Om haar dromen om te zetten in werkelijkheid kwamen er meteen enkele factoren naar boven die een invloed hadden op haar prijszetting. Ze zou de helft van de weken werken, dus die weken moeten voor voldoende inkomsten zorgen. Daarnaast kan ze in de weken dat ze werkt niet telkens eindeloos veel tijd steken in het vormgeven van een traject op maat. Daarom kozen we voor een vast afgebakend traject waarbij de inhoud nog steeds flexibel was naargelang de noden van de klant.

De oplossing

Kostprijsberekening op maat

De kosten van de coach kunnen we herleiden naar haar trajecten. Dit wil meteen ook zeggen dat wanneer ze slechts 26 weken per jaar werkt, de inkomsten tijdens die werkweken ook haar kosten moeten kunnen dragen. De kostprijs per traject lag dus hoger dan wanneer de coach bijvoorbeeld 47 weken per jaar zou werken.

Vaste prijzen

Om haar coaching trajecten makkelijk te combineren met haar droomleven konden we best werken met vaste trajecten tegen vaste prijzen. Zo kan haar administratie, marketing en verkoop efficiënt verlopen en kunnen haar werkweken optimaal besteed worden aan de coaching sessies zelf.

Heldere prijscommunicatie

Voor de coach zou het ideaal zijn moesten haar potentiële klanten al helemaal overtuigd zijn vooraleer ze het kennismakingsgesprek houden. Haar werkweken zijn beperkt, dus ook haar tijd om te investeren in het verkrijgen van de klant is beperkt. Daarom was een prijscommunicatieplan noodzakelijk. Zo legden we een duidelijke focus op de meerwaarde die ze biedt, wat de klanten konden verwachten van het traject en hoe het er praktisch zou uitzien. Dat maakte dat klanten bij het kennismakingsgesprek haast al klaar waren om met haar aan de slag te gaan.

De resultaten

Prijzen die afgestemd waren op het droomleven

Deze coach kon met het nieuwe traject aan haar wereldreis starten. De prijzen die we hanteerden maakten het mogelijk om een leven te leiden volgens haar visie. Een hoger bedrag aanrekenen is één ding, dat bedrag verkocht krijgen is nog een bijkomende uitdaging. Daarom zorgden we er ook voor dat haar marktpositie en communicatie rond het aanbod het mogelijk maakte om haar traject stevig en onderbouwd in de markt te zetten.

Heldere doelen

De coach kreeg ook heldere doelstellingen mee om na te streven. Op die manier kon ze op wekelijkse, maandelijkse en zelfs jaarlijkse basis bewaken of ze op schema zat met haar verkoopcijfers. We definieerden hierbij telkens 3 soorten doelen:

  • Goed: wat ze nodig heeft om haar droomleven te leiden
  • Zeer goed: wat haar verkoopcijfers overtreft en haar extra financiële ademruimte geeft
  • Excellent: wat haar verkoopcijfers overtreft én waarmee ze haar aantal werkweken verder zou kunnen verlagen indien ze dat wenst

Structuur in cijfers

De kosten werden in een helder overzicht gegoten dat ze doorheen de tijd makkelijk kon updaten. Zo had deze coach constant een duidelijk beeld van wat haar coaching trajecten kosten en opbrengen. Ze wist al hoeveel winst ze maakte alvorens ze de cijfers van haar boekhouder ontving.

Doe nu een gratis prijstest

Ben je nog niet helemaal zeker over je prijzen? Evalueer jouw prijszetting dan gratis via onze prijstest. Zo kom je meteen te weten wat jouw sterke punten zijn op het gebied van prijszetting, maar ook welke verbeterpunten we jou specifiek aanraden.